مدیریت انبوه

مدیریت انبوه. مدیران گروه‌ها می‌توانند چند پیام را انتخاب کرده و چندین حرکت مدیریتی متفاوت را به طور همزمان انجام دهند. همچنین برای هر کاربر و هر حرکت، گزینه‌های مجزا وجود خواهد داشت.

این منو همچنین گزینه‌هایی برای محدود کردن کاربران و بستن دسترسی آن‌ها دارد.

به علاوه، مدیران گروه‌هایی با بیشتر از 200 عضو می‌توانند سیستم ضد هرزنامه‌ی قوی را فعال کرده تا در مدیریت به آن‌ها کمک کند.

Categories: