مدیریت دانلود

مدیریت دانلود. جهت مشاهده و مدیریت فایل‌ها و رسانه‌های در حال دانلود، به زبانه‌ی «دانلودها» در بخش جستجو رفته و یا آیکون ⬇️ که هنگام دانلود در بالای فهرست گفتگوها ظاهر می‌شود را انتخاب کنید.

در بخش دانلودها، می‌توانید به صورت تکی و یا همزمان دانلودها را متوقف کرده و ادامه دهید – یا آن‌ها را در گفتگو مشاهده کنید. در iOS همچنین می‌توانید یک مورد را انتخاب کرده و اولویت آن را بیشتر کنید تا زودتر از فایل‌های دیگر دانلود شود.

Categories: