مرورگر پیش‌فرض لینک‌ها

مرورگر پیش‌فرض لینک‌ها. یک اپ ‌پیش‌فرض برای باز کردن لینک‌ها انتخاب کنید – یا مرورگر خود تلگرام یا هر اپ دیگری که ترجیح می‌دهید.

Categories: