مشاهده‌ی پیام‌های ذخیره شده به تفکیک گفتگو

مشاهده‌ی پیام‌های ذخیره شده به تفکیک گفتگو. با استفاده از حالت مشاهده به تفکیک گفتگو در بخش پیام‌های ذخیره شده، امکان مشاهده‌ی فهرستی از گفتگوها را خواهید داشت که از آن‌ها پیامی فروارد کرده‌اید.

این گفتگوها، حاوی تمام پیام‌هایی هستند که از کاربر، گروه یا کانال، به پیام‌های ذخیره شده ارسال کرده‌اید.

در این حالت همچنین می‌توانید گفتگوها را به ترتیب مد نظر خود در بالای صفحه سنجاق کنید.

جهت تعویض حالت مشاهده، از منوی یا ، گزینه‌ی «مشاهده در قالب پیام‌ها» یا «مشاهده به تفکیک گفتگو» را انتخاب کنید.

Categories: