مشاهده‌ی پیام‌های یک بار پخش‌شونده

مشاهده‌ی پیام‌های یک بار پخش‌شونده. پیام‌های صوتی و ویدیویی یک بار پخش‌شونده را نمی‌توان متوقف و یا بیش از یک بار مشاهده کرد.

این پیام‌ها، پس از پایان پخش و یا انتخاب دکمه‌ی «بستن و حذف»، بسته شده و با یک انیمیشن زیبا محو خواهند شد.

Categories: