منوی ربات

منوی ربات. در گفتگو با ربات‌ها، می‌توانید با استفاده از دکمه‌ی منو، دستورات را به راحتی ارسال کنید – در این حالت چندین گزینه همراه با توضیحاتی کوتاه نمایش داده خواهند شد.

توسعه‌دهندگان ربات‌ها می‌توانند دستورات را به گونه‌ای طراحی نمایند که بر مبنای زبان کاربران، نوع گفتگو و یا وضعیت مدیرها، تغییر کنند.

Categories: