موضوع‌ها

موضوع‌ها. گروه‌هایی که بیشتر از 100 عضو داشته باشند، می‌توانند قابلیت موضوع‌ها را از تنظیمات گروه فعال کرده و فضاهایی جدا برای بحث‌های مختلف بسازند.

هر موضوع، مانند گفتگویی مجزا درون گروه عمل کرده و رسانه‌های اشتراکی و تنظیمات اعلان مخصوص به خود را خواهد داشت. همچنین همه‌ی قابلیت‌های تلگرام مانند نظرسنجی، ربات، بازی و… نیز در موضوع‌ها قابل استفاده خواهند بود.

پیام‌های سرویس و پیام‌هایی که قبل از فعال شدن حالت موضوع ارسال شده‌اند، در یک موضوع پیش‌فرض به نام «عمومی» نمایش داده خواهند شد. مدیران گروه می‌توانند نام این موضوع را تغییر داده و یا آن را از فهرست اصلی موضوع‌ها مخفی نمایند.

Categories: