موقعیت‌ مکانی لحظه‌ای

موقعیت‌ مکانی لحظه‌ای. موقعیت مکانی خود را به صورت لحظه‌ای با مخاطبین یا اعضای گروه به اشتراک بگذارید.

هنگامی که چند نفر از اعضای گروه موقعیت مکانی لحظه‌ای خود را به اشتراک می‌گذارند، همه روی یک نقشه ظاهر خواهند شد. در نقشه، می‌توانید اعلانی را تنظیم کنید که در صورت نزدیک شدن دوستان به شما اطلاع دهد.

موقعیت مکانی لحظه‌ای فقط تا زمان تعیین شده و فقط بین افراد مورد نظر شما به اشتراک گذاشته خواهد شد. می‌توانید ببینید که موقعیت مکانی لحظه‌ای شما در کدام گفتگوها همچنان فعال است و هر زمان که بخواهید آن را متوقف کنید.

Categories: