مکان و ساعات کاری. کاربران تلگرام می

💼 مکان و ساعات کاری. کاربران تلگرام می‌توانند پروفایل خود را به یک صفحه‌ی کسب و کار تبدیل کرده و موقعیت مکانی و ساعات کاری شرکت خود را به آن اضافه کنند.

جهت افزودن اطلاعات کسب و کار به پروفایل خود و یا تعیین پیام‌های خوش‌آمدگویی خودکار، پیام عدم حضور و پاسخ سریع، به تنظیمات > تلگرام بیزینس مراجعه کنید.

Categories: