نام کاربری‌های کلکسیونی

نام کاربری‌های کلکسیونی. در یک پلتفرم جدید، نام کاربری‌هایی خاص که توسط بلاکچین TON ایمن شده‌اند را ذخیره کرده و یا آن‌ها را به دیگران انتقال دهید.

علاوه بر یک نام کاربری معمولی، می‌توانید چند نام کاربری کلکسیونی نیز برای حساب کاربری، گروه و یا کانال خود تنظیم کنید.

نام کاربری‌های کلکسیونی، درست مانند نام کاربری‌های معمولی، در جستجوی سراسری قابل مشاهده بوده، می‌توان آن‌ها را @منشن کرد و لینک‌های t.me مخصوص خود را دارند.

Categories: