نظرسنجی در گروه‌ها و کانال‌ها

نظرسنجی در گروه‌ها و کانال‌ها. نظرسنجی‌های تلگرام می‌توانند ناشناس بوده یا قابل مشاهده باشند تا همه‌ی اعضای گروه ببینند که چه کسی به چه چیزی رای داده است.

نظرسنجی‌های چندگزینه‌ای می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری برای تاریخ یا مکان یک قرار یا دورهمی مفید باشند.

با فعال کردن حالت آزمون، نظرسنجی‌ها پاسخ صحیح و غلط خواهند داشت و می‌توانید همه چیز، از بازی‌های تفننی تا آزمون‌های تحصیلی را با آن‌ها ایجاد کنید.

Categories: