نظرسنجی

نظرسنجی. برای ایجاد نظرسنجی در گروه‌ها یا کانال‌ها، آیکون 📎 را بزنید و «نظرسنجی» (Poll) را انتخاب کنید.

نظرسنجی‌ها می‌توانند ناشناس بوده یا دارای رای‌های قابل مشاهده باشند که نشان دهد چه کسی به چه چیزی رای داده است. همچنین می‌توانید نظرسنجی‌های خود را به صورت چندگزینه‌ای و به حالت آزمون ایجاد کنید.

Categories: