نقل قول در پاسخ‌ها

نقل قول در پاسخ‌ها. شما می‌توانید بخشی از متن هر پیامی را نقل قول کرده و تنها به یک جمله یا چند کلمه از آن پاسخ بدهید.

برای نقل قول کردن، بخش مورد نظر از متن پیام را انتخاب کرده و یا پیام را به منظور پاسخ دادن به سمت چپ بکشید، سپس روی نوار پاسخ بزنید و گزینه‌ی «نقل قول» (Quote) را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید از منوی فرمت، قالب‌بندی نقل قول را به هر متنی اضافه کرده و در یک پاسخ، چندین نقل قول داشته باشید.

برای ارسال پاسخ در یک گفتگوی دیگر، روی نوار پاسخ بالای فیلد پیام بزنید و گزینه‌ی «پاسخ در گفتگوی دیگر» (Reply in Another Chat) را انتخاب کنید. این کار برای مواقعی که می‌خواهید به طور خصوصی پاسخ کسی را داده و یا ادامه‌ی مکالمه را به گروه یا کانال دیگری انتقال دهید، مناسب خواهد بود.

Categories: