نمایش بازدیدها در گروه‌ها

نمایش بازدیدها در گروه‌ها. در گروه‌ها به محض اینکه یکی از اعضا پیام شما را ببیند، تیک دوم کنار آن پیام گذاشته می‌شود. با انتخاب پیام خود می‌توانید ببینید که کدام یک از اعضای گروه آن را خوانده‌اند.

برای حفظ حریم خصوصی کاربران، بازدیدها فقط تا 7 روز پس از ارسال پیام، ذخیره می‌شوند.

Categories: