نکته‌ی کاربردی

نکته‌ی کاربردی: با کمک قابلیت سنجاق کردن پیام می‌توانید در گروه‌ها و کانال‌ها لیستی از اطلاعات مهم درست کرده و به راحتی بین پیام‌ها و حتی گفتگوهای مختلف جابجا شوید.

هرکدام از پیام‌های گروه‌ها و کانال‌ها لینک ثابتی دارند که با انتخاب آن، پیام مورد نظر شما بلافاصله باز خواهد شد.

اگر گروه یا کانالی خصوصی باشد، لینک پیام‌های آن فقط برای کاربران و اعضای همان گفتگو کار خواهد کرد.

Categories: