هدایای بزرگ پرمیوم

هدایای بزرگ پرمیوم. از بخش «اهدای پرمیوم» (Gift Premium) در تنظیمات می‌توانید تا 10 کاربر را انتخاب کرده و با یک دکمه به آن‌ها اشتراک تلگرام پرمیوم هدیه بدهید.

اگر هر کدام از این افراد، از قبل اشتراک پرمیوم داشته باشد، هدیه‌ی شما برای او ذخیره شده و می‌تواند آن را بعدا فعال کند یا به شخص دیگری انتقال دهد.

Categories: