واکنش‌های نامحدود

واکنش‌های نامحدود. در گروه‌ها و گفتگوهای خصوصی، تمامی کاربران‌ می‌توانند از طریق یک منوی قابل گسترش، به ده‌ها واکنش از جمله 👍🤣🔥❤️👏🐳⚡️🏆 دسترسی داشته باشند.

کاربران پرمیوم می‌توانند تا 3 واکنش برای هر پیام ثبت کرده و همچنین برای تنوع هرچه بیشتر، می‌توانند از اموجی‌های سفارشی نیز استفاده نمایند.

Categories: