وضعیت تحویل پیام

وضعیت تحویل پیام. یک تیک‌ = تحویل شدن پیام. دو تیک = خوانده شدن پیام.

می‌توانید از تلگرام به صورت همزمان در تمامی دستگاه‌های خود استفاده کنید، از جمله کامپیوتر‌ و تبلت. کافیست با همان شماره وارد شده تا به پیام‌های خود دسترسی داشته باشید – پس از ورود، دیگر نیازی نیست موبایلتان به اینترنت متصل بماند.

Categories: