ویجت گفتگوی صوتی

ویجت گفتگوی صوتی. کاربران اندروید می‌توانند یک ویجت به صفحه‌ی اصلی اضافه کنند و حتی زمانی که اپلیکیشن در پس‌زمینه است میکروفون خود را کنترل کرده و افراد درحال صحبت را مشاهده کنند.

Categories: