ویرایشگر استیکر: ساخت بسته‌ی جدید

ویرایشگر استیکر: ساخت بسته‌ی جدید. پس از ساخت یک استیکر سفارشی، می‌توانید همان لحظه آن را ارسال کرده یا به یک بسته استیکر اضافه کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

همچنین می‌توانید استیکرهای طراحی شده توسط هنرمندان تلگرام یا کاربران دیگر را به بسته‌های سفارشی خود اضافه کنید.

Categories: