ویرایشگر رسانه: منحنی‌های درخشندگی

ویرایشگر رسانه: منحنی‌های درخشندگی. تنظیمات نورپردازی پیشرفته انجام داده و یا رنگ‌های مشخصی را با کنترل کامل سایه‌ها، رنگ‌های میانی و هایلایت‌ها برجسته کنید.

Categories: