ویرایش رسانه‌ی ارسال شده

ویرایش رسانه‌ی ارسال شده. برای برش و تزیین دوباره و یا جایگزین کردن عکس‌ها و ویدیو‌ها (پس از ارسال) در هر گفتگویی، دست خود را روی آن‌ها نگه دارید.

همچنین می‌توانید کپشن و توضیحات را نیز تغییر دهید – و دقیقا مانند پیام‌های ویرایش شده‌ی متنی، عبارت «ویرایش شده» در کنار رسانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت.

Categories: