ویرایش پیام‌ها

ویرایش پیام‌ها. غلط‌های املایی را برطرف کرده و یا فرمت (قالب‌بندی) و متن پیام را تغییر دهید. کنار پیام‌های ویرایش شده، یک برچسب «ویرایش شده» قرار خواهد گرفت.

همچنین می‌توانید رسانه‌ها را ویرایش کرده و عکس‌ها و ویدیوهای ارسالی را تغییر دهید.

Categories: