پاسخ‌ها در پیام‌های فروارد شده

پاسخ‌ها در پیام‌های فروارد شده. با انتخاب پیام‌های مورد نظر خود، می‌توانید آن‌ها را به گفتگوهای دیگر فروارد (هدایت) کنید. هنگام فروارد پیام، پاسخ‌ها نیز نمایش داده شده و خواندن مکالمه‌ها را آسان‌تر می‌کنند.

همچنین در تنظیمات «حریم خصوصی و امنیت» (Privacy and Security)، می‌توانید تعیین کنید که پیام‌های فروارد شده از شما، به حسابتان لینک نشوند.

Categories: