پاسخ سریع. با تلگرام بیزینس می

💼 پاسخ سریع. با تلگرام بیزینس می‌توانید تعدادی پاسخ آماده تنظیم و با یک دستور ساده، یک یا چند پیام را در هر گفتگویی ارسال کنید.

حرف / را در نوار پیام تایپ کنید تا یک پنل قابل اسکرول باز شود. این پنل شامل تمامی پاسخ‌های سریع شما بوده و می‌توانید با یک دکمه، به راحتی آن‌ها را ارسال یا ویرایش کنید.

Categories: