پرش به کانال خوانده نشده‌ی بعدی

پرش به کانال خوانده نشده‌ی بعدی.

وقتی به انتهای یک کانال می‌رسید، می‌توانید دست خود را روی صفحه به سمت بالا بکشید تا به صورت خودکار به کانال خوانده نشده‌ی بعدی بروید – بدون اینکه نیاز باشد به فهرست گفتگوها برگردید.

اگر برای منظم کردن گفتگوهای خود از پوشه یا بایگانی استفاده می‌کنید، ابتدا کانال‌های پوشه‌ی فعلی، سپس باقی پوشه‌ها، بعد فهرست اصلی گفتگوها و در نهایت کانال‌های بایگانی نمایش داده خواهند شد.

Categories: