پروفایل‌ها

پروفایل‌ها. کاربران، گروه‌ها و کانال‌ها، همه دارای صفحات پروفایل کامل (و بسیار زیبایی) هستند که شامل عکس‌های پروفایل بزرگ و دسترسی مستقیم به رسانه‌های اشتراک‌گذاری‌شده می‌شود. می‌توانید هر آیتمی را به صورت تمام صفحه باز کرده و سپس با زدن روی سمت چپ و راست صفحه، موارد قبلی و بعدی را مشاهده کنید.

Categories: