پس‌زمینه‌های متحرک

پس‌زمینه‌های متحرک. تمام پوسته‌های پیش‌فرض دارای عکس‌های پس‌زمینه‌ای هستند که به صورت الگوریتمی ایجاد شده‌اند – همچنین این پس‌زمینه‌ها رنگ‌های چرخشی داشته که همزمان با ارسال پیام، حرکت می‌کنند.

می‌توانید از میان چندین پس‌زمینه‌ی موجود که توسط طراحان ما آماده شده‌اند یکی را انتخاب کرده و یا در بخش ویرایشگر پوسته، پس‌زمینه‌ی دلخواه خود را بسازید.

برای مشاهده‌ی تمامی گزینه‌های پیش‌فرض، در اندروید به «تنظیمات گفتگو» (Chat Settings) > «تغییر پس‌زمینه گفتگو» (Change Chat Background) و در iOS به بخش «ظاهر» (Appearance) > «پس‌زمینه گفتگو» (Chat Background) بروید.

Categories: