پنل رسانه: اضافه کردن استیکر

پنل رسانه: اضافه کردن استیکر. عکس‌ها یا ویدیوهای خود را با استیکر تزیین کنید – اضافه کردن استیکر متحرک روی عکس، آن را تبدیل به جیف می‌کند.

Categories: