پنهان کردن اعضای گروه

پنهان کردن اعضای گروه. مدیران گروه‌هایی با بیشتر از 100 عضو، می‌توانند با مخفی کردن فهرست اعضا، حریم خصوصی بیشتری برای آن‌ها فراهم کنند.

اگر فهرست اعضا مخفی شده باشد، فقط نام مدیرها در صفحه‌ی اطلاعات گروه نمایش داده خواهد شد. اگر مدیری ناشناس باشد، نام او نیز از فهرست اعضا پنهان خواهد ماند.

برای پنهان کردن اعضای گروه، به صفحه‌ی تنظیمات گروه رفته > ویرایش > اعضا > پنهان کردن اعضا را انتخاب کنید.

Categories: