پوسته‌های گفتگو

پوسته‌های گفتگو. در گفتگوهای دو نفره می‌توانید یک پوسته‌ی مخصوص برای هر گفتگو اعمال کنید.

هر پوسته، حالت روز و شب، حباب‌های پیام متفاوت، پس‌زمینه‌های متحرک و الگوهای خاص خود را دارد.

پوسته‌ها بین دستگاه‌های شما همگام‌سازی شده و برای طرف مقابل شما نیز اعمال می‌‌شوند.

برای انتخاب پوسته در اندروید، ⋮ را انتخاب کنید > «تغییر رنگ‌ها» (Change Colors).

در iOS روی نوار بالای گفتگو بزنید > «بیشتر» (More) > «تغییر رنگ‌ها» (Change Colors).

Categories: