پیام‌های ذخیره شده در رسانه‌های اشتراکی

پیام‌های ذخیره شده در رسانه‌های اشتراکی. از صفحه‌ی پروفایل تمامی گفتگوها، می‌توانید به بخش رسانه‌های اشتراکی آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

در این بخش، از زبانه‌ی «ذخیره شده» می‌توانید تمامی پیام‌هایی که از آن گفتگو به پیام‌های ذخیره شده‌ی خود ارسال کرده‌اید را مشاهده نمایید.

Categories: