پیام‌های زمان‌بندی شده

پیام‌های زمان‌بندی شده. در هر گفتگویی دکمه‌ی ارسال را نگه داشته و گزینه‌ی «زمان‌بندی پیام» (Schedule Message) را انتخاب کنید تا پیام شما به صورت خودکار در زمان تعیین شده ارسال شود.

اگر اطمینان ندارید چه زمانی برای ارسال پیام مناسب است، می‌توانید آن را طوری زمان‌بندی کنید که به محض آنلاین شدن مخاطب، برایش ارسال شود.

Categories: