پیام‌های سنجاق شده

پیام‌های سنجاق شده. در تمام گفتگوهای تلگرام می‌توانید چندین پیام را سنجاق کنید تا اطلاعات مهم همیشه در دسترس باشند. روی نوار بالای صفحه بزنید تا بین پیام‌ها جابه‌جا شوید و یا دکمه‌ی سمت راست را بزنید تا همه‌ی پیام‌ها در یک صفحه‌ی جدا نمایش داده شوند.

هنگام سنجاق کردن پیام در گروه، می‌توانید اعلانی را برای همه‌ی اعضا ارسال کنید، حتی اگر گروه را بی‌صدا کرده باشند.

Categories: