پیام‌های صوتی و ویدیویی یک بار پخش‌شونده

پیام‌های صوتی و ویدیویی یک بار پخش‌شونده. پیام‌های صوتی و ویدیویی را می‌توانید مانند رسانه‌های دیگر با گزینه‌ی «یک بار مشاهده» (View Once) ارسال کنید تا پس از پخش شدن، به طور خودکار حذف شوند.

جهت ارسال پیام به حالت یک بار مشاهده، دست خود را به سمت بالا بکشید تا حالت ضبط قفل شود و سپس آیکون یک بار مشاهده ⏲️ را انتخاب کنید.

Categories: