پیام‌های صوتی

پیام‌های صوتی. با انتخاب دکمه‌ی 2X، سرعت پخش را تغییر دهید، یا انگشت خود را روی پیام بکشید تا به زمان مورد نظر بروید.

برای ضبط پیام جدید، دست خود را روی دکمه‌ی میکروفون نگه دارید و‌ برای ارسال، آن را رها کنید. در حال ضبط پیام، می‌توانید انگشت خود را به سمت بالا بکشید تا حالت ضبط قفل شده و بتوانید دست خود را از روی صفحه بردارید، با این کار همچنین می‌توانید پیش از ارسال پیام، خودتان آن را بشنوید. برای ضبط پیام ویدیویی، روی دکمه‌ی میکروفون بزنید.

Categories: