پیام‌های ویدیویی

پیام‌های ویدیویی. روی دکمه‌ی پیام صوتی بزنید تا به حالت پیام ویدیویی تبدیل شود. در حال ضبط پیام، می‌توانید انگشت خود را به سمت بالا بکشید تا حالت ضبط قفل شده و بتوانید دست خود را از روی صفحه بردارید (این حرکت برای پیام‌های صوتی نیز قابل انجام است).

پیام‌های ویدیویی با حالت تصویر در تصویر پخش شده و می‌توانید همزمان با تماشای آن‌ها، از دیگر بخش‌های اپلیکیشن نیز استفاده کنید.

Categories: