پیام خوش

💼 پیام خوش‌آمدگویی. کسب و کارها می‌توانند یک پیام خوش‌آمدگویی تنظیم کنند تا بلافاصله به کاربرانی که برای اولین بار به آن‌ها پیام می‌دهند، ارسال شود. همچنین می‌توان تعیین کرد که این پیام در زمان عدم فعالیت یا خارج از ساعات کاری فرستاده شود.

این پیام را می‌توانید به گونه‌ای تنظیم کنید که تنها برای تعداد محدودی از گفتگوها یا دسته‌بندی‌های خاصی ارسال شود، به علاوه می‌توانید گفتگوهای مورد نظر خود را در استثنا قرار داده تا پیام خوش‌آمدگویی دریافت نکنند.

Categories: