پیام عدم حضور. کاربران تلگرام بیزینس می

💼 پیام عدم حضور. کاربران تلگرام بیزینس می‌توانند یک پیام عدم حضور تنظیم کنند که زمان تعطیل بودن، به طور خودکار ارسال شود.

هم پیام عدم حضور و هم پیام خوش‌آمدگویی، از قالب‌بندی متن، فایل و انواع رسانه‌ها پشتیبانی کرده و همچنین می‌توانند شامل چندین پیام باشند.

Categories: