پیش‌نمایش آلبوم

پیش‌نمایش آلبوم. پس از انتخاب چند رسانه در منوی 📎 پیوست، گزینه‌ی «⋯ انتخاب شده» را بزنید تا پیش‌نمایشی از رسانه‌های انتخاب شده را پیش از ارسال مشاهده کنید.

در بخش پیش‌نمایش می‌توانید ترتیب رسانه‌ها را تغییر داده، به آن‌ها کپشن اضافه کرده و یا موارد مورد نظر خود را حذف کنید.

Categories: