پیش‌نمایش گفتگوها

پیش‌نمایش گفتگوها. در اندروید، دست خود را روی عکس پروفایل یک گفتگو نگه دارید تا پیش‌نمایشی از پیام‌های آن را (بدون علامت‌گذاری به عنوان خوانده شده) ببینید.

برای انجام این کار در iOS، دست خود را روی نام یا عکس پروفایل نگه دارید. با این کار، یک منو با امکانات بیشتر نیز باز خواهد شد و می‌توانید داخل پیش‌نمایش اسکرول کنید.

Categories: