پیشنهاد استیکر

پیشنهاد استیکر. یک اموجی تکی (بدون هیچ متن دیگری) در فیلد پیام تایپ کنید تا استیکرهای متناسب با آن به شما نمایش داده شود.

همچنین با قابلیت کلمات کلیدی و پیشنهاد اموجی می‌توانید به راحتی اموجی مورد نظرتان را پیدا کنید.

Categories: