پیشنهاد عکس پروفایل

پیشنهاد عکس پروفایل. می‌توانید یک عکس یا ویدیو را به مخاطبین خود پیشنهاد دهید. پس از این کار، مخاطب شما می‌تواند فقط با دو ضربه، عکس پیشنهادی را به پروفایل خود اضافه کند.

عکس پیشنهادی، به عنوان عکس اصلی پروفایل کاربر تنظیم خواهد شد – اگر می‌خواهید عکس مورد نظر را فقط خودتان مشاهده کنید، می‌توانید از قابلیت جایگزین کردن عکس پروفایل استفاده کنید.

Categories: