چند حساب کاربری: پیش‌نمایش فهرست گفتگو

چند حساب کاربری: پیش‌نمایش فهرست گفتگو. در تنظیمات تلگرام، با نگه داشتن دست خود روی اکانت دیگرتان، می‌توانید به لیست گفتگوهای آن نگاه کوتاهی بیاندازید.

Categories: