کانال‌های پیشنهادی

کانال‌های پیشنهادی. زبانه‌ی «کانال‌ها» در بخش 🔎 جستجو، تمامی کانال‌هایی که دنبال می‌کنید را همراه با فهرستی از کانال‌های پیشنهادی با موضوعات مشابه، نشان می‌دهد.

هنگام مشاهده‌ی پست‌های یک کانال، می‌توانید صفحه را به سمت بالا بکشید تا به کانال خوانده نشده‌ی بعدی در لیست بروید. پس از اینکه تمام کانال‌ها خوانده شدند، با بالا کشیدن صفحه وارد کانال‌های پیشنهادی خواهید شد.

Categories: