کپشن‌های فوری برای رسانه‌ها

کپشن‌های فوری برای رسانه‌ها. در همه‌ی اپلیکیشن‌های تلگرام، اگر متنی در نوار پیام نوشته باشید و سپس یک رسانه بفرستید، متن نوشته شده تبدیل به عنوان (کپشن) خواهد شد.

این کار با پیش‌نویس‌های ابری نیز قابل انجام است – یعنی می‌توانید با یکی از دستگاه‌هایتان متنی را تایپ کرده و با یک دستگاه دیگر رسانه‌ی مورد نظر را ارسال کنید.

برای انجام این کار در اندروید، پس از نوشتن متن، گزینه‌ی ⋮ را از بالای صفحه انتخاب کنید.

Categories: