گروه‌های اطلاع‌رسانی

گروه‌های اطلاع‌رسانی. گروه‌هایی که نزدیک به 200 هزار عضو دارند می‌توانند به یک گروه اطلاع‌رسانی بدون محدودیت اعضا تبدیل شوند.

پس از تبدیل گروه، فقط مدیران قادر به ارسال پیام خواهند بود، اما همه‌ی اعضا می‌توانند پیام‌ها را خوانده و در گفتگوهای صوتی شرکت کنند.

Categories: