گروه‌ها و‌ کانال‌های عمومی

گروه‌ها و‌ کانال‌های عمومی.

همه‌ی گروه‌ها و کانال‌ها به طور پیش‌فرض خصوصی هستند، ولی می‌توانید آن‌ها را عمومی کنید تا کاربران دیگر بتوانند عضو گروه یا کانال شما بشوند.

گروه‌ها و کانال‌های عمومی در بخش جستجوی سراسری قابل جستجو بوده و می‌توانند میزبان تعداد نامحدودی کاربر باشند.

فقط مالک گروه یا کانال می‌تواند نوع آن را تغییر دهد. برای این کار، در اندروید روی نوار بالای گفتگو بزنید > ✏️ > «نوع گروه/کانال» (Group/Channel Type) و در iOS روی نوار بالای گفتگو بزنید > «ویرایش» (Edit) > «نوع گروه/کانال» (Group/Channel Type).

Categories: