گفتگوهای تایید شده

گفتگوهای تایید شده. سازمان‌ها و افراد سرشناس می‌توانند کانال‌ها و گروه‌های عمومی یا ربات‌های خود را تایید کرده تا کاربران از رسمی بودن آن‌ها اطمینان پیدا کنند.

در کنار نام گفتگوهای تایید شده (هم در فهرست گفتگوها و هم در پروفایلشان) یک تیک آبی قرار خواهد گرفت.

پیام‌های رسمی تلگرام، مانند اعلان‌های سرویس و کدهای ورود، فقط از حساب‌های تایید شده‌ی ما ارسال خواهند شد.

Categories: