گوشه‌های حباب پیام‌

گوشه‌های حباب پیام‌. در اندروید از مسیر تنظیمات > «تنظیمات گفتگو» (Chat Settings) و در iOS از مسیر تنظیمات > «ظاهر» (Appearance) می‌توانید تعیین کنید که حباب پیام‌ها تا چه اندازه گرد باشند.

Categories: